't Gilde de Bevelanden
Vrijwilligers delen kennis, kunde en ervaring

POWER workshops

Start POWER-workshops voor 55-plus

POWER is voor mensen die op korte termijn met pensioen gaan of gestopt zijn met werken. POWER kan voor hen een steuntje in de rug zijn.

POWER is een initiatief van Gilde Nederland om mensen te inspireren het ouder worden op een positieve manier te beleven en speelt in op de veranderende sociale situatie van ouderen. Kinderen de deur uit, klaar met werken, behoefte aan contact met anderen, zeeën van tijd en energie……
Maar wat wil ik, waar ga ik me voor inzetten, wat zijn mijn dromen? Deze en andere vragen komen aan bod in de workshops bij POWER!

De POWER-workshops ondersteunen de overgang van een bestaan waarin werk bepalend was, naar een levensfase die op allerlei manieren ingevuld kan worden. Meer dan ooit is er vrijheid om uit te maken wat men wil doen met de vrije tijd, energie en middelen. In welke richting men zich wenst te ontwikkelen en hoe en voor wie men hun ervaring en kwaliteiten wil inzetten. POWER kan ook heel zinvol zijn als je al enige jaren gestopt bent met werken.

Tijdens de workshops wisselen deelnemers ervaringen en ideeën uit. Ieder werkt daarbij aan een eigen plan voor de toekomst op het gebied van hobby, sport en bewegen, sociale contacten en (vrijwilligers)werk. Veel deelnemers ervaren deze cursus als bezinning op hun loopbaan en voorbereiding op een nieuwe toekomst.

Informeer naar de eerst volgende serie POWER workshops.

Vragen?

E-mail: power@gildedebevelanden.nl

Voor informatie over de data en inhoud van de workshops kunt u ook contact opnemen via ons contactformulier.