't Gilde de Bevelanden
Vrijwilligers delen kennis, kunde en ervaring

SamenSpraak

Samen leven? Samen spreken!

We kennen het allemaal: je komt, bijv. met vakantie, in een buitenland waar je de taal niet kent: je begrijpt de mensen om je heen niet en je kunt je zelf niet uiten tegenover de inwoners van het land, waar je verblijft.
Zo voelen alle mensen, die vanuit een ander land in Nederland binnenkomen. Dit is heel lastig voor mensen, die hier op vakantie komen.
Maar het is een echt probleem voor de mensen, die hier (vaak noodgedwongen) voor langere tijd terecht komen.
Een beetje hulp bij het aanleren van die vreemde taal is dan heel welkom. Wij gaan ervan uit dat deze mensen de Nederlandse taal leren op een van de opleidingen waar professionele docenten hiervoor beschikbaar zijn.

Zodra de anderstalige zich enigszins kan redden in de Nederlandse taal, stelt Gilde Samenspraak taalcoaches beschikbaar, die de anderstalige op informele manier behulpzaam zijn bij het leren gebruiken van de Nederlandse taal.
Wanneer er, bijv. door financiële omstandigheden, belemmeringen zijn om de taal bij een onderwijsinstelling te volgen, kunnen we kijken of er op een andere laagdrempelige manier oplossingen denkbaar zijn.
Hiermee is Samenspraak een aanvulling op de kennisoverdracht door de reguliere opleidingen. Het is géén vervanging van de opleiding. Behalve de taaloefening kan het ook een mogelijkheid bieden aan de buitenlander om meer vertrouwd te raken met de Nederlandse samenleving.

Enkele Zeeuwse resultaten

Wilt u ook deelnemen aan dit project, als vrijwilliger of anderstalige?

Stuur een e-mail naar samenspraak@gildedebevelanden.nl of informeer telefonisch bij de coördinator Samenspraak: Anneke Reijkers, telefoonnummer 06-30 49 88 11