't Gilde de Bevelanden
Vrijwilligers delen kennis, kunde en ervaring

ANBI

't Gilde de Bevelanden is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als zodanig geregistreerd bij de Belastingdienst onder nummer 8128.94.443. Eventuele giften of donaties aan 't Gilde zijn dus aftrekbaar bij uw belastingaangifte.

In het kader van transparantie en verantwoording worden onderstaande gegevens openbaar gemaakt.

't Gilde de Bevelanden
Tel.  06 – 51 55 19 75
E-mail: info@gildedebevelanden.nl

Stichting 't Gilde de Bevelanden gevestigd te Goes
Inschrijving KvK 41114278

Doelstelling
Het overdragen van kennis en ervaringen van mensen aan anderen die deze adviezen goed kunnen gebruiken. 

Beloning
't Gilde de Bevelanden wordt volledig gedreven door vrijwilligers. Zij verlenen belangeloos hun medewerking.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

Voorzitter: Frans van Rijswijk
Secretaris: Chris Jebbink
Penningmeester: Peter Geysen
Lid bestuur, vice voorzitter en coördinator PR: Jan van den Boom

Coordinatoren:

Coördinator Adviesaanvragen: Wolter Koster
Coördinator Rondleidingen: Louis Schigt 
Coördinator Samenspraak: Anne Flour
Coördinator Power: Vacant
Coördinator Scholenproject: Jan Stoffels

Huishoudelijk reglement
huishoudelijk reglement gilde aug. 2021.pdf (97.8KB)
Huishoudelijk reglement
huishoudelijk reglement gilde aug. 2021.pdf (97.8KB)


ANBI opgave formulier gewerkte uren