't Gilde de Bevelanden
Vrijwilligers delen kennis, kunde en ervaring

Coach4you

 ’t Gilde de Bevelanden start met het project Coach4you. In dit project worden leerlingen, die dit nodig hebben, begeleid in de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.

Coach4you is een landelijke vrijwilligersorganisatie die per jaar gemiddeld 250 basisschoolkinderen uit groep 8 begeleidt bij de overstap naar het voortgezet onderwijs, middels de inzet van vrijwilligers.
Er wordt nauw samengewerkt met de enkele basisscholen in de Bevelanden.

De coachkinderen worden gedurende één schooljaar, met een uitloop tot kerst volgende schooljaar, door een vrijwillige coach ondersteund op die dingen die het kind belangrijk vindt. Het accent ligt vaak op het sociaal-emotionele vlak, maar ook praktische studiebegeleiding kan er deel van uitmaken.

Wilt u ook deelnemen aan dit project, als vrijwilliger of gebruik maken van onze coachen?
Stuur een e-mail naar coach4you@gildedebevelanden.nl of informeer telefonisch bij de interim-coördinator Coach4you: Peter Geysen, telefoonnummer 06-53 180 268

Solliciteren als vrijwilliger naar de functie van coördinator Coach4you? Klik dan hier.