't Gilde de Bevelanden
Vrijwilligers delen kennis, kunde en ervaring
Terug naar vorige pagina


“Zelfs een Oeigoer helpt nu al mee in de Zeeuwse bouw”

Zo opende de PZC zaterdag 26 mei jl. zijn voorpagina.
In dit verhaal kwam Faruk Abuduaini Abudouparouke (36) aan het woord. Waar ging het verhaal over? De Oeigoer in kwestie is een vluchteling, die zes jaar geleden zijn thuisfront, Sinkiang, een deel van China, ontvluchtte. De Oeigoeren zijn van oorsprong een Turks volk, in tegenstelling tot de meeste Chinezen zijn de Oeigoeren overwegend Moslim.
Toen zijn veiligheid door de lokale conflicten in gevaar kwam, is hij op de vlucht gegaan en na diverse omwegen met een vluchtelingenstatus in Kruiningen beland. Faruk moet het inburgeringsexamen halen. Hij heeft de Nederlandse taal moeten leren en heeft daarbij hulp van zijn taalcoach Wim gekregen.
Ook moet hij zich een plek zien te veroveren in de Nederlandse samenleving. Hoewel hij in zijn geboorteland archeologie heeft gestudeerd, moet hij hier van voor af aan beginnen. Zo is hij nu, via een tijdelijk contract in het kader van arbeidsgewenning werkzaam in een bouwproject.
Moet hij in het kader van de inburgering al veel leren (behalve de Nederlandse taal ook kennis van de Nederlandse samenleving, oriëntatie op de arbeidsmarkt, enz.) moet hij voor het werken in de bouw de VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers), een verplichting om in de bouw te mogen werken. Lastig voor Faruk met al die Nederlandse technische termen.