't Gilde de Bevelanden
Vrijwilligers delen kennis, kunde en ervaring

Aanmelden voor de Power workshop

Met onderstaand formulier schrijft u zich in voor de vijf workshops.
De workshops worden verzorgd op 25 januari, 01, 08, 22 februari en 01 maart 2023  van 9 tot 12 uur

De kosten voor de workshops bedragen € 50,--, incl. materiaal, koffie/thee. Locatie: SMWO, ‘s -Heer Elsdorpweg 12 te Goes
U maakt, na bevestiging inschrijving door ’t Gilde de Bevelanden, het bedrag over op bankrekeningnummer NL47 RABO 0103 4374 87.
t.n.v.  Stichting ‘t Gilde de Bevelanden o.v.v. workshop Power 2023.

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht C.G. Jebbink,
e-mail power@gildedebevelanden.nl. Telefoon 06-51551975.