Stichting 't Gilde de Bevelanden gevestigd te Goes
Inschrijving KvK 41114278

Organisatie

't Gilde de Bevelanden is een zelfstandige stichting. Het stichtingsbestuur bestaat uit:

Voorzitter:Chris Otto
Secretaris:Rien Freriks
Penningmeester:Peter van Eekelen
Coördinator Aanvragen:Kitty Wijne
Coördinator Stadsgidsen:Klazina van den Berge
Coördinator Samenspraak:Lou van Erp
Public Relations:Jan van den Boom

Voor bestuursaangelegenheden:
Chris Otto
Telefoon 0113 563304
E-mail: info@gildedebevelanden.nl