Begeleiding van anderstaligen bij het in contact brengen met de Nederlandse cultuur en omgangstaal.

SamenSpraak

Samen leven? Samen spreken!

We kennen het allemaal: je komt, bijv. met vakantie, in een buitenland waar je de taal niet kent: je begrijpt de mensen om je heen niet en je kunt je zelf niet uiten tegenover de inwoners van het land, waar je verblijft. Zo voelen alle mensen, die vanuit een ander land in Nederland binnenkomen. Dit is heel lastig voor mensen, die hier op vakantie komen. Maar het is een echt probleem voor de mensen, die hier (vaak noodgedwongen) voor langere tijd terecht komen. Een beetje hulp bij het aanleren van die vreemde taal is dan heel welkom. Wij gaan er van uit dat deze mensen de Nederlandse taal leren op een van de opleidingen waar professionele docenten hiervoor beschikbaar zijn.

Zodra de buitenlander zich enigszins kan redden in de Nederlandse taal, stelt Gilde Samenspraak taalcoaches beschikbaar, die de buitenlander op informele wijze behulpzaam zijn bij het leren gebruiken van de Nederlandse taal. Wanneer er, bijv. door financiële omstandigheden, belemmeringen zijn om de taal bij een onderwijsinstelling te volgen, kunnen we kijken of er op een andere laagdrempelige wijze oplossingen denkbaar zijn. Hiermee is Samenspraak een aanvulling op de kennisoverdracht door de reguliere opleidingen; het is géén vervanging van de opleiding. Behalve de taaloefening kan het ook een mogelijkheid bieden aan de buitenlander om meer vertrouwd te raken met de Nederlandse samenleving.

Een van onze taalcoaches begeleidt sinds een jaar een gezin met vier kinderen, waarop zij erg gesteld is. Dit inspireerde haar tot het volgende gedichtje.

Ode aan mijn kleine vriendinnetjes
Zo jong
En al zoveel gezien van de wereld
Zoveel meer dan jullie lief is
En dan goed voor jullie is
Vier meisjes uit in een ver land
Wonen nu hier
Soms zie ik angst in jullie donkere ogen
Maar vaker nog schijnen ze een prachtig licht de wereld in
Een licht dat de wereld nodig heeft
Alles hebben jullie achter moeten laten
Jullie Barbies begraven onder het puin van Damascus
Jullie familie eens zo hecht bij elkaar
Leeft nu door oorlog gedwongen verspreid over alle landen
Met niets anders dan de herinnering aan jullie huilend in hun hart
In ruil voor hen kregen jullie een wereld vol onbekende mensen
Die jullie nu nieuwe herinneringen schenken
Alsof het nooit anders is geweest
Van de twee werelden waarin jullie leven
Vervaagt er één steeds meer
Het Arabisch dat zo vlot en onverstaanbaar uit jullie mondjes klinkt
Steeds vaker ongemerkt vervangen door het Nederlands wanneer jullie samen spelen
Lieve meisjes ik ben zo trots op jullie
Zo blij met jullie
En hoop dat jullie in Nederland steeds weer mogen ervaren
Dat jullie geliefd en welkom zijn
Dat jullie thuis zijn
Zodat de wereld ook voor jullie weer mooi zal zijn…
(van de hand van Tanja Huissoon)

Wilt u ook deelnemen aan dit project, als vrijwilliger of anderstalige? Stuur een e-mail naar samenspraak@gildedebevelanden.nl of informeer telefonisch bij de coördinator Samenspraak Lou van Erp, tel.nr. 0113 215090.