Power 55+

POWER is sociaal en veerkrachtig ouder worden

Het project POWER Veerkracht op leeftijd speelt in op de veranderende sociale situatie van ouderen. Kinderen de deur uit, klaar met werken, behoefte aan contact met anderen, zeeën van tijd en energie……

Ook in het voorjaar van 2018 starten er weer nieuwe POWER-workshops. Het programma bestaat uit vijf bijeenkomsten over de thema’s lichaam en geest, sociale contacten, materiële situatie, arbeid en hobby’s, inspiratie en zingeving, en een terugkombijeenkomst. De workshops worden begeleid door enthousiaste, geschoolde vrijwilligers. Zij reiken thema’s en werkvormen aan, zorgen voor een prettige sfeer en maken ruimte voor persoonlijke verhalen en ideeën van de deelnemers.

POWER is een project voor senioren die elkaar willen inspireren om het ouder worden op een positieve manier te beleven. Tijdens de workshops wisselen de deelnemers ervaringen en ideeën uit en werkt een ieder aan eigen of gezamenlijke plannen voor de toekomst, op het gebied van hobby’s, vrijwilligerswerk, mantelzorg en werk.

De workshops worden ondermeer gehouden in de gemeenten Borsele en Goes. Zodra de data bekend zijn, kunt u ze op deze website vinden

Aanmelden of meer informatie Chris Otto, projectcoördinator, Mail naar power55@gildedebevelanden.nl of bel 06 14 62 91 87.