ANBI en documentatie

't Gilde de Bevelanden is een algemeen nut beogende
instelling (ANBI) en als zodanig geregistreerd bij
de Belastingdienst onder nummer 8128.94.443.
Eventuele giften of donaties aan 't Gilde zijn dus
aftrekbaar bij uw belastingaangifte.

  • Jaarverslag 2016
  • Jaarverslag 2015
  • Jaarverslag 2014

  • Beleidsplan
  • Statuten
  • Huishoudelijk Reglement
  • Spelregels adviseurs